روش های ارسال کالا

سفارشات از طریق روش های زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

  1. تیپاکس

  2. پایانه های مسافربری

  3. پیک موتوری ( مخصوص استان تهران )

  4. بابری های مجاز استانی