جعبه کمک های اولیه
  • جعبه کمک های اولیه

جعبه کمک های اولیه دیواری لوتوس

جنس جعبه ABS با درب پلکسی مقاوم به ابعاد عمق: 12 cm ، طول: 38 cm عرض: 24 cm

محتويات مختصر ابندایی : گاز استریل ، گاز وازلینه. بتادين ۶۰ سی سی، چسب ضد حساسیت، قیچی کوچک، باند نخی ۵ سانت. باند نخی 7.5 سانت، پنبه توپک ، پد الکلی، چسب زخم ، پد چشمی، دستمال سه گوش.

جعبه کمک های اولیه فلزی

جنس جعبه ورق فلزی با ضخامت 0/7 با قابلیت نصب بر روی دیوار ، ابعاد عمق: cm 10 ، طول: 39 cm ، عرض: 27 cm.

محتويات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، گاز وازلینه ، بتادین ۶۰ سی سی، چسب ضد حساسیت. قیچی کوچک ، باند نخی 7.5 سانت ، پنبه توپک ، پد الکلی ، چسب زخم ، پد چشمی، دستمال سه گوش

جعبه کمک های اولیه داتیس

جنس جعبه P.P با قابلیت نصب بر روی دیوار، نصب در داخل صندوق ماشین و به عنوان کیف همراه میباشد. ابعاد عمق : 9 cm ، طول : cm 30 ، عرض: 26 cm.

محتويات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، گاز وازلینه ، بتادین ۶۰ سی سی ، چسب ضد حساسیت ، قیچی کوچک ، باند نخی ۵ سانت ، باند نخی 7.5 سانت، پنبه تو یک پد الکلی ، چسب زخم ، پد چشمی ، دستمال سه گوش

جعبه کمک های اولیه صبا

جنس جعبه P.P با قابلیت نصب بر روی دیوار ، نصب در داخل صندوق ماشین و به عنوان کیف همراه میباشد. ابعاد عمق: cm 5 ، طول: 26 cm ، عرض :cm 22

محتويات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، گاز وازلینه ، بتادین ۶۰ سی سی ، چسب ضد حساسیت ، قیچی کوچک ، باند نخی ۵ سانت ، باند نخی 7.5 سانت ، پنبه توپک ، پد الکلی ، چسب زخم ، پد چشمی

جعبه کمک های اولیه جعبه ابزاری

جنس جعبه P.P ، محتویات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، گاز وازلینه ، بتادین ۶۰ سی سی ، چسب ضد حساسیت ، قیچی کوچک ، باند نخی ۵ سانت ، باند نخی ۷.۵ سانت ، پنبه تویک ، پد الکلی ، چسب زخم ، پد چشمی ، دستمال سه گوش ، گارو

جعبه کمک های اولیه کلاسوری

جنس جعبه PVC با قابلیت نصب بر روی دیوار و به صورت همراه به ابعاد عمق : 5 cm طول : 31 cm عرض: 12 cm

محتویات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، ماسک سه لایه پزشکی ، دستکش لاتکس ، بتادین ۶۰ سی سی ، چسب ضد حساسیت ، قیچی کوچک ، باید نخی ۷.۵ سانت ، پنبه توپک ، پد الکلی ، چسب زخم

جعبه کمک های اولیه برزنتی همراه

جنس کیف برزنتی با زیپ های مقاوم به ابعاد عمق: cm 6 طول : 22 cm عرض : 16 cm محتويات مختصر ابتدایی : گاز استریل ، گاز وازلینه ، بتادین ۶۰ سی سی ، چسب ضد حساسیت ، قیچی کوچک ، باند نخی ۵ سانت ، باند نخی ۷.۵ سانت ، پنبه توپک ، پد الکلی ،  چسب زخم ، پد چشمی